Doel:

Deze fotoserie is een onderdeel van een ‘zachte’ kaart waar nog een aantal partijeen aan mee werken. Op die manier proberen we de opgaven in de regio in kaart te brengen. Vervolgens werkt Stad-Forum in drie jaar tijd toe naar een concreet plan, dat in het vierde jaar wordt voorgelegd aan het bestuur en de politiek.