Doel:

Deze fotoserie over relaties en locaties in de regio Amsterdam is een onderdeel van een ‘zachte’ kaart waar nog een aantal partijeen aan mee werken. Op die manier probeert Stad-Forum de opgaven in de regio in kaart te brengen. Vervolgens werkt Stad-Forum in drie jaar tijd toe naar een concreet plan, dat in het vierde jaar wordt voorgelegd aan het bestuur en de politiek.