2019 maart

Schuim WJdH

21 mrt: Sparren II – IV

Afgelopen week heb ik gebruikt om onder andere met drie mensen te sparren over regiobanden.  Dinsdagochtend 19 maart had ik met architect en theoloog Willem Jan afgesproken. Hij is een scherp waarnemer en kan zich goed verplaatsen in de kijk van de stedenbouwkundige. Ik merkte dat hij meer naar de abstracties keek. Zo merkte hij op dat de factor tijd ook nog kon worden meegenomen in de kaart, door de stippen waar men langer verbleef groter te maken. Verder vergeleek hij de structuur zoals ik ‘m nu heb (zie kaartje 1) met schuim en tekende vervolgens een schuimpatroon waar eveneens de cirkels over elkaar heen vielen, waar de verschillende levens elkaar kruisten. Woensdagavond 20 maart sprak ik met landschapsarchitect Koos. Hij had serieus naar regiobanden gekeken en had zelfs nagedacht over vijf personen die hij kende uit de regio Amsterdam. Die liet ik voor nu even liggen. Hij gaf aan...
2019-02-04_StF-RDV_6102b

21 mrt: Verhaallijn 5 en 6

Inmiddels heb ik zowel de buren thuis als op de markt gesproken. Van de directe buren van Dick & Rietje was me al opgevallen dat de voorgevels van hun huizen veel overeenkomsten vertoonden met elkaar. Binnen herkende ik nog meer dingen, ook bleek dat ze vrijwel alle mensen die ik tot dan toe had gesproken, ook kenden. Misschien niet zo vreemd als je al ruim 25 jaar naast elkaar woont en het goed met elkaar kunt vinden. In een café op de Albert Cuyp sprak ik met de eigenaresse van de notenkraam die vlakbij Dick op de markt staat. Ze zat vol ideeen en vertelde onder andere over de nieuwe locatie in Heerhugowaard die op 1 april open gaat. Dit was een interessant gegeven omdat dit het uiterste puntje van de regio Amsterdam is. Daarnaast zijn de redenen vooral economisch om uit te wijken naar de periferie en daarmee een...
21.03 Overzicht connecties 01--> met uitwerking verhaallijn

21 mrt: De kracht van zwakke banden

Ik zal ‘zwakkere banden’ moeten benaderen om in andere ‘werelden’ te komen. Grappig genoeg had ik net die week daarvoor gelezen over Mark Granovetter.  Hij schreef het meest geciteerde artikel in de sociologie; 'The Strength of Weak Ties'. Heel in het kort komt het er op neer dat de meeste mensen vooral banden hebben met anderen binnen hun eigen sociale kring, waardoor ze veel van hetzelfde horen. Granovetter begreep dat om tot iets nieuws te komen je meer diverse informatie nodig hebt, die je kan verkrijgen uit contacten met mensen uit andere sociale kringen. Dat zijn vaak mensen waar je maar af en toe van hoort, vandaar die 'weak ties'. Wanneer ik dit zou willen, zou ik andere mensen moeten benaderen dan de vijf adressen die ik tot nu toe heb benaderd. Toch wil ik ook graag die innercircle laten zien. Dat heeft verschillende redenen: - Ze laten een groep...
Matrix 6 verhaallijnen zonder grijs

21 mrt: Overleg Stad-Forum II

Dinsdag 5 maart hadden we weer een bijeenkomst met Stad-Forum. Dit keer waren ook sociaal geograaf Ivan Nio en schrijver Fred Feddes uitgenodigd. Beiden werken ook in de vorm van onderzoek en verhalen mee aan de ‘zachte kaart’ van Amsterdam. Het was goed om elkaar te treffen omdat ik het idee had dat ik wat vastliep in het onderzoek. Na vier verschillende adressen te hebben bezocht en te hebben geïnventariseerd welke mogelijkheden er vanuit die mensen weer waren in de regio, raakte ik de richting kwijt. Werd het op deze manier niet alleen een opsomming van feiten? Welk kader was nog meer nodig? Moet ik mij beperken tot de innercircle van Dick & Rietje, of juist naar buiten? Doordat ik het onderzoek presenteerde voor (klein) publiek en vervolgens een verhaallijn als voorbeeld uitwerkte door de geschetste scenes te beschrijven, vatte ik weer nieuwe moed. Door heel letterlijk het leven van Dick...