Begin januari hebben we (Stad-Forum en ik) overleg gehad. Met de eerste informatie was ik al aan de slag gegaan en had ingezet op een cirkelvormige vertelling vanuit het centrum van Amsterdam. Vervolgens kon je vanuit één foto vier verschillende kanten op. Op de foto waren vier onderwerpen te zien; wonen, werk, ov/infra en groen. Door één van deze aan te klikken kwam je steeds een ring verder buiten Amsterdam. Het concept had ik ook ruimtelijk uitgewerkt in een maquette.

In dit idee had ik ook het verhaal van mijn (vakantie) buurman meegenomen. Hij werkt in het centrum, woont buiten de ring, recreëert in Ransdorp, heeft familie in Krommenie en zingt met het Zwanenkoor in de regio Amsterdam.

Het werd uit deze bespreking duidelijk dat ik meer moest focussen op de relaties met daaruit voortvloeiend de locaties waar deze relaties zichtbaar worden.

Dus niet zozeer de nadruk op de thema’s, die komen er waarschijnlijk vanzelf in, maar het uitgangspunt worden de relaties. Dit maakt het menselijk en wordt je als kijker betrokken in het verhaal, waardoor de thematiek vanzelf dichterbij komt.