2019

Regiobanden 01-27

02 nov: 31.10.2019 Eerste presentatie het Amsterdam van Dick en Rietje!

Vier onderzoekers – een fotograaf, een historicus (Fred Feddes), een wetenschapper (Ivan Nio) en een adviseur (Christiaan Kwantes) – hebben op verrassende manier verkend hoe Groot-Amsterdam beleefd wordt. De uitkomsten zijn verrassend,op onderdelen tegendraads en meer dan het bespreken waard. De presentatie doe ik samen met de Kostgangers Danielle Emans en Geert van de Wetering. Zij maakten een podcast bij de 27-delige fotoserie. Stad-Forum kijkt, na de presentaties en tweegesprekken, met Marieke van Doorninck, wethouder ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid, Bianca Seekles, directeur Era Contour, en Jeroen Slot, adjunct-directeur Onderzoek Informatie en Statistiek, terug op de uitkomsten van de onderzoeken. Daarnaast peilt Stad-Forum bij de drie sprekers en de andere aanwezigen (Ingrid Staffhorst, Anna Krijger, Hayat Elbouk, Floor Milikowski, Steven Slabbers) het idee om volgend jaar het onderzoek voort te zetten op vijf locaties in Groot-Amsterdam. Zoals een eiland op de Loosdrechtse Plassen, Weesp en Beverwijk. Waarom deze locaties? Dat licht…

2019-10-17_StF-RDV_6735

17 okt: Regiobanden in afrondende fase

Vijf maanden geen berichten over Regiobanden. Dat kwam grotendeels doordat ik aan het fotograferen was en het resultaat daarvan in de eindpresentatie komt. Ondertussen zijn de laatste foto’s gemaakt en ben ik met de afwerking bezig, wordt er gewerkt aan een podcast, een boek en een publicatie internet. Ik hoop hierover binnenkort meer te berichten.

2019-04-27_StF-RDV_8254b

31 mei: Storytelling Dick & Rietje

Inmiddels zijn de eerste foto’s gemaakt. Eind april had ik weer een overleg met Stad-Forum, de sociaal geograaf Ivan Nio en de schrijver Fred Feddes, die ook met eenzelfde thema, Amsterdam versus regio, aan de slag zijn, waren daarbij. Toen had ik vooral nog impressies van plekken met daarin soms schetsen van scenes getekend. Verder heb ik aangegeven me te beperken tot het hoofdverhaal van Dick en Rietje en de andere vijf verhaallijnen. Het wordt te complex om er nog meer lijnen door te laten lopen. In de bijgaande illustratie heb ik dat geprobeerd, maar het wordt teveel. Daardoor kan ik mij nu nog meer richten op het verhaal van Dick en Rietje. En hun verhaal is bijvoorbeeld ook interessant in de actuele discussie over gentrificatie. Juist omdat zij dit proces ruim een generatie geleden hebben meegemaakt en hun weg al lang hebben gevonden in de regio. Tegelijk was het...
Schuim WJdH

21 mrt: Sparren II – IV

Afgelopen week heb ik gebruikt om onder andere met drie mensen te sparren over regiobanden.  Dinsdagochtend 19 maart had ik met architect en theoloog Willem Jan afgesproken. Hij is een scherp waarnemer en kan zich goed verplaatsen in de kijk van de stedenbouwkundige. Ik merkte dat hij meer naar de abstracties keek. Zo merkte hij op dat de factor tijd ook nog kon worden meegenomen in de kaart, door de stippen waar men langer verbleef groter te maken. Verder vergeleek hij de structuur zoals ik ‘m nu heb (zie kaartje 1) met schuim en tekende vervolgens een schuimpatroon waar eveneens de cirkels over elkaar heen vielen, waar de verschillende levens elkaar kruisten. Woensdagavond 20 maart sprak ik met landschapsarchitect Koos. Hij had serieus naar regiobanden gekeken en had zelfs nagedacht over vijf personen die hij kende uit de regio Amsterdam. Die liet ik voor nu even liggen. Hij gaf aan...
2019-02-04_StF-RDV_6102b

21 mrt: Verhaallijn 5 en 6

Inmiddels heb ik zowel de buren thuis als op de markt gesproken. Van de directe buren van Dick & Rietje was me al opgevallen dat de voorgevels van hun huizen veel overeenkomsten vertoonden met elkaar. Binnen herkende ik nog meer dingen, ook bleek dat ze vrijwel alle mensen die ik tot dan toe had gesproken, ook kenden. Misschien niet zo vreemd als je al ruim 25 jaar naast elkaar woont en het goed met elkaar kunt vinden. In een café op de Albert Cuyp sprak ik met de eigenaresse van de notenkraam die vlakbij Dick op de markt staat. Ze zat vol ideeen en vertelde onder andere over de nieuwe locatie in Heerhugowaard die op 1 april open gaat. Dit was een interessant gegeven omdat dit het uiterste puntje van de regio Amsterdam is. Daarnaast zijn de redenen vooral economisch om uit te wijken naar de periferie en daarmee een...
21.03 Overzicht connecties 01--> met uitwerking verhaallijn

21 mrt: De kracht van zwakke banden

Ik zal ‘zwakkere banden’ moeten benaderen om in andere ‘werelden’ te komen. Grappig genoeg had ik net die week daarvoor gelezen over Mark Granovetter.  Hij schreef het meest geciteerde artikel in de sociologie; 'The Strength of Weak Ties'. Heel in het kort komt het er op neer dat de meeste mensen vooral banden hebben met anderen binnen hun eigen sociale kring, waardoor ze veel van hetzelfde horen. Granovetter begreep dat om tot iets nieuws te komen je meer diverse informatie nodig hebt, die je kan verkrijgen uit contacten met mensen uit andere sociale kringen. Dat zijn vaak mensen waar je maar af en toe van hoort, vandaar die 'weak ties'. Wanneer ik dit zou willen, zou ik andere mensen moeten benaderen dan de vijf adressen die ik tot nu toe heb benaderd. Toch wil ik ook graag die innercircle laten zien. Dat heeft verschillende redenen: - Ze laten een groep...
Matrix 6 verhaallijnen zonder grijs

21 mrt: Overleg Stad-Forum II

Dinsdag 5 maart hadden we weer een bijeenkomst met Stad-Forum. Dit keer waren ook sociaal geograaf Ivan Nio en schrijver Fred Feddes uitgenodigd. Beiden werken ook in de vorm van onderzoek en verhalen mee aan de ‘zachte kaart’ van Amsterdam. Het was goed om elkaar te treffen omdat ik het idee had dat ik wat vastliep in het onderzoek. Na vier verschillende adressen te hebben bezocht en te hebben geïnventariseerd welke mogelijkheden er vanuit die mensen weer waren in de regio, raakte ik de richting kwijt. Werd het op deze manier niet alleen een opsomming van feiten? Welk kader was nog meer nodig? Moet ik mij beperken tot de innercircle van Dick & Rietje, of juist naar buiten? Doordat ik het onderzoek presenteerde voor (klein) publiek en vervolgens een verhaallijn als voorbeeld uitwerkte door de geschetste scenes te beschrijven, vatte ik weer nieuwe moed. Door heel letterlijk het leven van Dick...
Kaartje Regiobanden Blur

20 feb: Stand van zaken in kaart gebracht

Na de gesprekken met Dick & Rietje, Lex en Joey heb ik even de gegevens verwerkt en in kaart gebracht. Het geeft al direct een aardig beeld van hoe zij de regio gebruiken. Direct valt ook op dat veel plaatsen ten noorden van Amsterdam worden gebruikt. Verder kom ik ook nog niet de provincie uit. Dit zal ik uiteraard meenemen in het benaderen van volgende personen.
2019-02-14_StF-RDV_6546

19 feb: De tweede lijn

Vlak voor het weekend heb ik de personen gemaild die ik wil benaderen. Dit is een lastig moment. Ik ken beide personen niet (goed) en toch moet ik zo helder mogelijk uitleggen waarom ik hen benader en hopen dat ik ze een keer mag ontmoeten. Hierbij is het wel een voordeel dat Dick op goede voet met iedereen staat, maar een mail is toch weer anders. Eerder gaf ik al aan dat ik mensen het liefst face-to-face benader. Dat wordt nu lastig. Daarnaast wil ik mensen ook de tijd en de mogelijkheid geven om niet direct te hoeven reageren, dat is de reden dat ik mail in plaats van bel. Uiteindelijk komt het allemaal goed en spreek ik af met beide personen op dezelfde dag. In de middag tref ik Lex van het Zwanenkoor die in een prachtig hofje woont aan de Prinsengracht. Dick had al verteld dat Lex van...
2019-02-04_StF-RDV_6067

19 feb: Aan de keukentafel

Maandag 4 februari treffen we elkaar in de ochtend aan de keukentafel van Dick en Rietje. Per locatie kijken we naar de mogelijkheden. We startten met de Albert Cuyp en vervolgens de andere vier locaties. Het is zaak om zoveel mogelijk opties te verzamelen. Eigenlijk laat ik vrij snel de Albert Cuyp open staan. Dit is de bonus-locatie waar je bijna iedereen langs kunt laten komen. Tegelijk leer ik Dick en Rietje beter kennen. Ze vertellen waar ze allebei zijn opgegroeid. Rietje vertelde over Jordaan waar ze tot haar 12e op de Egelantiersgracht woonde en het leven zich grotendeels op straat afspeelde. Ik zie taferelen voor me die Helen Levitt zo mooi fotografeerde in het New York van de jaren veertig.  Rietje verteld over de moeders die uit het raam hingen, de muzikanten uit Volendam die op straat speelden en de wasteil die de straat op ging bij mooi weer....